Hen kirke

Hen kirke ligger sentralt i bygda Isfjorden i Rauma Kommune. Kirken ble bygd i 1831 av gråstein, tak-konstruksjonen og klokketårnet er av treverk.

Kirken er bygd på den samme plass som en eldre kirke stod. Denne var i så dårlig forfatning at den måtte rives. En gammel kirkeklokke fra 1200-tallet er bevart og finnes idag på Romsdalsmuseet i Molde.

Prekestolen som brukes idag er fra 1930-årene. Altertavlen ble laget til kirken i 1831. En eldre prekestol, som ikke er i bruk, er plassert midt i altertavlen. Da kirken ble restaurert i 1931, malte Halvard Hatlen ett (nytt) bilde i altertavlen. Ellers finnes det et rosemalt skap fra 1788. Halvard Hatlen har malt seks portretter av tidligere prester. Disse henger langs langveggene. Han har også malt et maleri (1942), som henger i koret. (kilde wikipedia)

 

Hen sokn

Hen menighetsråd/ Hen kirke

 

Leder:

Ann Elisabeth Fløystad, Rønningsvegen 39

6320 Isfjorden

Nestleder:

Kirsti Buseth Dahle, Dalsbygda

6320 Isfjorden

Kasserer:

Jo Unhjem

6320 Isfjorden

 

Geir Anton Aslaksen

6320 Isfjorden

 

Liv Asen Brevik,

6320 Isfjorden

 

Heidi Heen Brovold

6320 Isfjorden

1.vara:

Ole Morstøl

6320 Isfjorden

2.vara:

Oddbjørn Schjølberg

6320 Isfjorden

3.vara:

Johnny Hansen

6320 Isfjorden

4. vara:

Ruth Bodil Nygård

6320 Isfjorden

5. vara:

Tarald Frøyshov

6320 Isfjorden

 

 

 

Repr. i Kirkelig fellesråd

Ann Elisabeth Fløystad

 

Vara i               

 

 

Konfirmantgruppen:

Ole Morstøl, Geir Aslaksen , Heidi Heen Brovold

 

Diakonikontakt :

Liv  Aasen Brevik

 

Klokker:

Liv Aasen Brevik

 

Kirketjener:

Asbjørn Brevik